Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Asysta rodzinna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Zarządzeniem Nr 21/2012  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 09.07.2012r. powołano „Zespół do spraw asysty rodzinnej”.

Zadaniem Zespołu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zmierzając do przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego ich wypełnienia.


Zespół podejmuje działania mające na celu :

  • poprawę funkcjonowania rodziny w zakresie prawidłowego zabezpieczenia potrzeb dzieci, relacji wewnątrz rodziny pod względem społecznym, środowiskowym oraz w zakresie funkcjonowania,
  • współpracę z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

W skład zespołu wchodzą  asystenci rodzin i osoba koordynująca pracę zespołu.


Celem pracy Zespołu do spraw asysty rodzinnej jest:

  • analiza efektów działań podejmowanych wspólnie z rodzinami,
  • analiza i omawianie występujących problemów w pracy, wymiana doświadczeń,
  • ocena zasadności podejmowanych działań na rzecz rodziny,
  • ustalenie harmonogramu pracy z rodzinami,

  • omawianie diagnoz, planowanych działań w zakresie pracy asystenta rodziny,