Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc domową

 

 

POMOC TERAPEUTYCZNAEmblemat - Dział Pomocy Specjalistycznej

Jeżeli:

 • doznajesz przemocy;
 • stosujesz przemoc;
 • jesteś świadkiem stosowania przemocy;
 • potrzebujesz niezwłocznej pomocy w podjęciu interwencji przez służby społeczne;
 • chcesz dokonać zmian w swoim życiu

  Skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalistycznej w zakresie:


 • pomocy i wsparcia psychologicznego;
 • terapii, konsultacji (indywidualnej, rodzinnej dla dzieci i młodzieży);
 • konsultacji wychowawczych;
 • interwencji kryzysowej w środowisku;

  Terapeuta p
  rzyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 ? 16.00 tel. 863 70 14
  Obowiązują zapisy telefoniczne

 

KONSULTANT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zakres świadczonej bezpłatnej pomocy obejmuje konsultacje z zakresu wybranych zagadnień prawa karnego, cywilnego, rodzinno ? opiekuńczego oraz skomplikowanych spraw społecznych, (konsultacje przeznaczone są przede wszystkim dla ofiar przemocy w rodzinie) w tym:

 • udzielanie pomocy w napisaniu zawiadomienia o przestępstwie do policji, prokuratury,
 • udzielanie pomocy w napisaniu pozwu do Sądu o separację, rozwód, alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa, odpowiedzi na pozwy oraz wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, przyznanie adwokata z urzędu itp.
 • udzielanie pomocy w napisaniu zażalenia na postanowienia prokuratury oraz apelacji od wyroków sądu, (dotyczy przestępstw p-ko rodzinie, art.207§1kk i inne)
 • udzielanie pomocy w napisaniu podania, odwołania od wydanych decyzji oraz pomoc w wypełnieniu wniosku mieszkaniowego itp.,
 • udzielanie pomocy w podjęciu niezwłocznej interwencji przez służby społeczne/instytucje lub o przyśpieszenie podjętych już działań.

konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjmuje:

ul. Czereśniowa 118 poniedziałek w godz.11.00 ? 16.00, tel. 22 863 70 14
wtorek: ul. Robotnicza 15 w godz. 11.00 - 16.00 tel. 22 846 15 96