Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Działania

NA RZECZ RODZINY

Email Drukuj PDF

„Słysząc wołanie o pomoc – pomagamy…” Dobke Radomir

 

Zarządzeniem Nr 9/2012  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 01.03.2012r. powołano zespół do spraw wspierania rodzin.

Zespół do spraw wspierania rodzin organizuje holistyczną pomoc i wsparcie skierowaną do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Celem tej pomocy jest umożliwienie rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie zaspokoić wykorzystując swoje możliwości.

 

W skład zespołu wchodzą  psycholodzy, terapeuci, pedagog i pracownicy socjalni.

 

Cele pracy zespołu do spraw wspierania rodzin:

 

  • systematyczne diagnozowanie rodzin w oparciu o analizę dotychczasowej pracy socjalnej, ustalanie wniosków do dalszych działań w powyższym zakresie,
  • współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do zasadności wprowadzenia asysty rodzinnej,
  • poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie prawidłowego zabezpieczenia potrzeb dzieci,
  • poprawa funkcjonowania rodziny pod względem społecznym,
  • uczestnictwo w programach szkoleniowych,
  • współpraca z organizacjami pożytku publicznego zajmującymi się wsparciem rodzin,
  • wzmacnianie rodzin poprzez przeciwdziałanie jej wykluczeniu społecznemu,

 

W ramach zadań realizowanych na rzecz dziecka i rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej powołany „Zespół do spraw wspierania rodziny” współpracuje z pracownikami Biblioteki Publicznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Chrościckiego 2 na rzecz integracji społeczności lokalnej. Organizowane są zajęcia dla dzieci w wieku 6- 11 lat wraz z opiekunami, podczas których rodzice/opiekunowie zdobywają nowe kompetencje w zakresie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Tematy zajęć warsztatowych dostosowane są do aktualnie bieżących wydarzeń tj. wykonywanie masek karnawałowych, kart walentynkowych, hiacyntów w doniczce oraz pisanek metodą decoupage.

Zajęcia odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) od godz.16.30.

Strona 2 z 2