na stronie

Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia dziennego i całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2022 - Wsparcie (um.warszawa.pl)

 

Znajdują się aktualne informacje dotyczące realizacji programu w dwóch modułach opieka dzienna i całodobowa.

 

Od 1 sierpnia można składać wnioski na opiekę dzienną – szczegóły dotyczące realizatora oraz dane teleadresowe są pod podanym linkiem.

Plakat mieskzanie chronionePobyt z założenia obejmuje okres co najwyżej 18 miesięcy.
 

Cel projektu: Pobyt w mieszkaniu chronionym - wspieranym jest formą pomocy społecznej zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub uzyskania / utrwalenia niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • wiek 18-45 lat
  • zamieszkanie na terenie m.st. Warszawy potwierdzone dokumentem rozpoznanie choroby psychicznej (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne lub zaświadczenie lekarskie informujące o rozpoznaniu choroby psychicznej)
  • zaświadczenie o udziale w programie mieszkania chronionego treningowego

     
    Zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania:

    Planowany program obejmuje szereg działań wzmacniających samodzielność w postaci treningów, o charakterze poradnictwa - indywidualnego i grupowego Beneficjenci będą mogli korzystać z opieki medycznej w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Treningi będą dobierane pod kątem potrzeb i umiejętności beneficjentów. Codzienne wsparcie obejmować będzie łącznie nie mniej niż 3 godziny - przez 7 dni w tygodniu.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, działanie jest finansowane z budżetu m.st. Warszawy.

Plakat infolinia UkrainaNiedawno w 800 100 100, czyli naszym telefonie zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, uruchomiliśmy dyżury dla osób z Ukrainy przebywających w Polsce z dziećmi. Trzy razy w tygodniu na ich pytania czeka psycholożka. Co ważne, połączenie z numerem 800 100 100 jest bezpłatne, a wszystkie osoby poszukujące tam wsparcia mogą liczyć na anonimowość i profesjonalną pomoc.

Pod nr 800 100 100 można dzwonić zarówno w sprawie własnych dzieci, jak i innych dzieci, których sytuacja wydaje się niepokojąca. Problemy z emocjami i komunikacją, problemy w szkole, podejrzenie krzywdzenia lub wykorzystywania seksualnego oraz wiele innych tematów – w tych sprawach służymy w naszym telefonie pomocą już od lat. Bardzo zależy nam na tym, aby otoczyć opieką również gości z Ukrainy, a z docierających do nas informacji wynika, że to działanie jest niezwykle potrzebne.


nr 800 100 100 jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nasza Fundacja prowadzi także – pod nr 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o naszej linii 800 100 100 znajdą Państwo pod adresem: 800100100.pl