Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej opswlochy.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.opswlochy.waw.pl.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-10

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-10,  zaktualizowano dnia 2023-03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej w zakładce kontakt umieszczono informację o działalności OPS-u w tekście łatwym do czytania (ETR) oraz nagrania w polskim języku migowym

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Jaroszewicz,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 863 98 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35

Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Robotnicza 15

Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Lokal Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Potrzebna 10

przy którym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich. Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W lokalu nie ma windy.

Lokal niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Do  lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Lokal Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 118

przy którym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich. Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są dwa pomieszczenia.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W lokalu nie ma windy.

Lokal niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Do  lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Lokal Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Rejonowej 6/8,

przy którym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich. Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Lokal niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W lokalu znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Lokal Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Szybowcowa 4

Przed głównym wejściem znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami. Budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W budynkach OPS przy ul. Czereśniowej 35, ul. Czereśniowej 118, ul. Potrzebnej 10, ul. Robotniczej 15 oraz ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie zamontowano na drzwiach tabliczki NFC, W RAMACH Projektu pt.: „ Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille’a w całej Warszawie”, który został zrealizowany ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021.

Na klatkach schodowych zostały zainstalowane taśmy kontrastowe/odblaskowe w obiektach przy ul.Czereśniowej 35 oraz ul.Robotniczej 15 w Warszawie