Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy  m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.opswlochy.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 10.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.09.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Jolanta Jaroszewicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35,  Warszawa:

Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Robotnicza 15,  Warszawa:

Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Lokal Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 118, Warszawa,

przy którym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich. Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są dwa pomieszczenia.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W lokalu nie ma windy.

Lokal niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Do  lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Lokal Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Rejonowej 6/8,

przy którym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich. Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Lokal niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących