DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 118
tel./fax: 022 863-70-14,
Kierownik: Dorota Bolkowska-Leśniak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania merytoryczne Działu

 1. Udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom które maja  trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych  w tym poradnictwo specjalistyczne w szczególności  psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne i rodzinne realizowane min. poprzez:
 • poradnictwo psychologiczne;
 • specjalistyczną diagnozę środowisk rodzinnych;
 • prowadzenie zajęć grupowych z określonymi grupami klientów;
 • poradnictwo rodzinne i terapię rodzinną,
 • udzielanie pomocy psychologiczno ? pedagogicznej rodzinom dysfunkcyjnym;
 • diagnozowanie, profilaktykę i terapię osób i rodzin które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 • poradnictwo obejmujące problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy  wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych;
 1. Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  w tym:
 • realizacja  działań terapeutycznych i wsparciowych dla ofiar i sprawców przemocy.
 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie , pracach  grup roboczych.
 1. Prowadzenie spraw z  zakresu interwencji kryzysowej w tym:
 • udzielanie bez zbędnej zwłoki   specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej;
 • praca interwencyjna  specjalistów w środowisku;
 1. Organizacja pracy z rodziną w odniesieniu do zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. poprzez następujące formy oddziaływania:
   • asystenci rodziny (realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014r - Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej);
   • usługi dla rodzin z dziećmi;
   • praca z rodziną biologiczną;
   • rodziny wspierające
 1. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 W ramach działu zajmujemy się udzielaniem pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom  znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, bez względu na posiadany dochód .

Bezpłatne poradnictwo warszawskie: prawne , zawodowe, socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne,obywatelskie,konsumenckie : https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/przyjazne-warunki-dla-rodziny/poradnie-rodzinne