Zadania merytoryczne Działu

Organizacja i realizacja poradnictwa specjalistycznego rozumianego  jako  specyficzna praca profesjonalistów ukierunkowana na pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowych z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć osoby zgłaszającej się po pomoc. Specjalista pracuje na rzecz osoby pomagając jej w zmianie zwyczajowego sposobu myślenia, postaw, sposobu podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, tak aby maksymalizować konstruktywne wykorzystanie własnego potencjału i minimalizować niesprzyjające warunki środowiskowe, co w efekcie ma prowadzić do wzrostu szansy na przezwyciężenie problemu.

 

Udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom, które maja  trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych realizowane jest min. poprzez:

 • poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych ;
 • poradnictwo rodzinne i terapię rodzinną,
 • terapie par,
 • indywidualną psychoterapię dla dorosłych,
 • specjalistyczną diagnozę środowisk rodzinnych,
 • pomoc pedagogiczną dla dzieci w wieku 6 - 15 lat,
 • prowadzenie zajęć grupowych z określonymi grupami klientów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzinom dysfunkcyjnym;

 

Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  w tym:

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, konsultacji i interwencji;
 • realizacja działań terapeutycznych i wsparciowych dla osób doznających przemocy i osób stosujących   przemocy;
 • prowadzenie działań pomocowych oraz  monitoring  rodzin  w ramach realizacji procedury NK;
 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracach grup roboczych.

 

Prowadzenie spraw z  zakresu interwencji kryzysowej w tym:

 • udzielanie bez zbędnej zwłoki   specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej w siedzibie Ośrodka  i  miejscu zamieszkania ,
 • praca interwencyjna  specjalistów w środowisku;

 

Organizacja pracy z rodziną w odniesieniu do zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. poprzez następujące formy oddziaływania:

 • asystenci rodziny;
 • usługi dla rodzin z dziećmi;
 • praca z rodziną biologiczną;
 • rodziny wspierające

 

 

Długoterminowa praca socjalna 

 

W ramach działu zajmujemy się udzielaniem pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom  znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, bez względu na posiadany dochód .

 

DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
02-151 Warszawa, ul. Szybowcowa 4
tel./fax: 022 863-70-14, czynny w godzinach pon.-pt. 8.00-16.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej : Dorota Bolkowska-Leśniak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. 519 501 812