Zapraszamy

 

dzieci w wieku od 6 lat do 15 lat:

 mające trudności w nauce (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia),

  • które straciły motywację do nauki,
  • pragnące budować swoją wiarę we własne możliwości,chcące rozwijać swoją pozytywną relację z rówieśnikami,
  • pragnące nauczyć się efektywnego wykorzystania czasu na naukę i organizację czasu wolnego.