Drukuj

Zapraszamy

 

dzieci w wieku od 6 lat do 15 lat:

 mające trudności w nauce (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia),