Zapraszamy

 

osoby dorosłe

 przeżywające kryzys życiowy (np. śmierć bliskiej osoby, utratę pracy, rozwód),

 • doświadczające trudnych emocji w sytuacji silnego stresu,
 • będące od dłuższego czasu w obniżonym nastroju, smutku, z brakiem motywacji do podejmowania działań, poczuciem pustki i bezradności
 • przeżywające lęk i obawę przed podejmowaniem decyzji i działań
 • mające problemy z nadmierną impulsywnością i kontrolowaniem swojego zachowania,
 • przeżywające cierpienie w związku z długotrwałą chorobą,
 • chcące poprawić swoje relacje z innymi ludźmi,
 • chcące doskonalić umiejętności wychowawcze,
 • pragnące zadbać o swój rozwój osobisty,
 • chcące podjąć psychoterapię (z wyłączeniem uzależnienia od środków psychoaktywnych).

 

małżeństwa / pary 

 • mające trudności we wzajemnej komunikacji,
 • przeżywające kryzys związany z rozwodem, separacją, zdradą, konfliktem,
 • lub naturalny kryzys rozwojowy (np. narodziny dziecka, syndrom ?pustego gniazda?, etc.),
 • pragnące poradzić sobie z kłopotami w podejmowaniu wspólnych decyzji
  i ustaleń,
 • uwikłane w konflikty międzypokoleniowe,
 • mające trudności w wychowaniu dzieci,
 • doświadczające innych trudności w bliskim związku.

 

młodzież powyżej 16 roku życia 

 • przeżywającą często trudne emocje, np. złość, smutek, przygnębienie,
 • z negatywnymi myślami o sobie,
 • doświadczającą trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • mającą problem z agresywnym zachowaniem.