Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Agnieszka Marszałek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista pracy socjalnej Pani Marta Kostrubiec

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Dział Pomocy Specjalistycznej

 ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa

 telefon 22 863 70 14

 w godz. pon.-pt. 8:00 - 16:00

 

 Od 1 stycznia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy wprowadził nowy model organizacyjny polegający na wydzieleniu pogłębionej  pracy socjalnej od postępowań administracyjnych.

 

Celem wprowadzenia powyższej zmiany jest:

  •  podniesienie skuteczności działań pomocowych realizowanych na rzecz osób i rodzin,
  • dostosowanie oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi, w szczególności poprzez korzystanie z dobrych praktyk,
  • upowszechnianie misji i budowanie dobrego wizerunku szeroko rozumianej pomocy społecznej.

 

Praca socjalna - zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej ? to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

To proces rozumiany jako zespół metodycznych czynności podejmowanych w  celu  zmiany, która powoduje poprawę lub stabilizację sytuacji/funkcjonowania osoby, rodziny w społeczeństwie.

 

Zgodnie z wprowadzonym modelem, pracownik socjalny ds. pogłębionej  pracy socjalnej:

  • realizuje tę szczególną usługę pomocową jaką jest praca socjalna z wykorzystaniem właściwych metod, podejść i technik (nawiązanie i budowanie relacji z osobą lub rodziną jest podstawą całego procesu pomagania).
  • realizuje inne zadania Ośrodka ujęte w zadaniach zespołu pracy socjalnej i zakresie czynności pracownika np. w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty.

 

Praca socjalna prowadzona jest zgodnie z etapami:

  •  diagnoza sytuacji,
  • wyznaczanie celów,
  • opracowanie planu działania,
  • realizacja działań,
  • ocena realizacji działań.

 

 W wyniku wprowadzonych  zmian, pogłębiona praca socjalna jako istotny element wsparcia i pracy z  rodziną jest realizowana  w Dziale Pomocy Specjalistycznej .

 W ramach tego Działu organizowana jest interdyscyplinarna  pomoc i wsparcie dla osób i rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe,którego ważnym ogniwem oprócz asysty rodzinnej, poradnictwa specjalistycznego jest praca socjalna .