Osoba bezdomna, według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 

Na terenie Dzielnicy Włochy znajduje się:

 

 • Dom dla Bezdomnych ? Betania? Wspólnoty ?Chleb Życia? przy ul. Łopuszańskiej 17, w którym schronienie, wyżywienie  oraz pomoc socjalną może znaleźć 25 osób bezdomnych /mężczyzn i kobiet/.
 • Schronisko przy ulicy Dojazdowej 3, dla 40 osób bezdomnych i chorych mężczyzn po wypadkach , amputacjach, operacjach, udarach, zawałach serca, w chorobach nowotworowych i innych. Schronisko zapewnia stacjonarny, bezpłatny pobyt czasowy na czas rekonwalescencji z opieką lekarską, socjalną, psychologiczną, prawną, duszpasterską i pełnym wyżywieniem. Schronisko jest prowadzone przez Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża.

We współpracy pracownika socjalnego Schroniska i Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielana kompleksowa pomoc m.in. w wyrobieniu dowodu osobistego, kompletowaniu dokumentów celem złożenia wniosku o uzyskanie stopnia niepełnosprawności, wsparcie w działaniach dotyczących uzyskania lokalu socjalnego, pomocy w skompletowaniu  dokumentów celem złożenia wniosku w ZUS o emeryturę bądź rentę z tyt. niezdolności do pracy, pomocy w skompletowaniu dokumentów celem skierowania do Dom Pomocy Społecznej oraz pomoc finansowa.

Instytucje na terenie Dzielnicy Włochy świadczące pomoc osobom bezdomnym:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  ul. Czereśniowa 35
  02-457 Warszawa
  tel. 22 863 98 37, 863 91 75
 • Dział Pomocy Specjalistycznej
  ul. Czereśniowa 118  tel.22  863 70 14
 • Włochowski Punkt Aktywizacji Zawodowej
  ul. Czereśniowej 35 tel.22 863 82 93 w.  116
  czynny w poniedziałek i czwartek w godz. 8:00 do 10:00
 • Komisariat Policji Warszawa-Włochy
  ul. 17 Stycznia 57,
  02-146 Warszawa
  tel. 22 846 85 56
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Centralna 24
  02-271 Warszawa
  tel. 22 443 44 74
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
  ul. Centralna 24
  02-133 Warszawa
  tel. 22 443 44 74

 

Osoby bezdomne przebywające na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych.

Adresy noclegowni, schronisk oraz jadłodajni na terenie m. st. Warszawy:

 

Noclegownie

Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Monar

ul. Skaryszewska 19

022 499 80 29

Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Monar

ul. Rudnickiego 1A

022 633 57 05       022 866 75 62 (biuro)

 


Schronisko Don Orione, Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności ? Orioniści

ul. Witosa 46, Czarna k/Wołomina

022 787 81 00

Pensjonat św. Łazarz, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

ul. Traktorzystów 26

022 478 30 22 (biuro) 022 478 21 38

Bursa im. H.Ch. Kofoeda

ul. Lniana 1

022 678 53 52

Ośrodek Readaptacji Społecznej Dom Patronatu

ul. Siennicka 48

022 813 22 15

Schronisko Emaus dla kobiet, Wspólnota Chleb Życia

ul. Stawki 27

022 838 44 50

Schronisko Betania, Wspólnota Chleb Życia

ul. Łopuszańska 17

022 846 66 44

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn "Przystań", Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Wolska 172

022 836 85 73

Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia Alter Ego

ul. Wiślana 7

022 760 86 40

Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Żytnia 1A

022 838 70 25

Dom Rotacyjny, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ul. Targowa 82

022 619 85 01

Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

ul. Kijowska 22

022 425 51 93

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

ul. Marywilska 44

022 676 99 97

Schronisko dla Osób Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

ul. Knyszyńska 1

022 679 07 03

Schronisko dla Osób Bezdomnych Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża

ul. Magazynowa 14

22 646 31 20

Schroniska Specjalistyczne

Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie, Zgromadzenie Małe Dzieło boskiej Opatrzności ? Orioniści

al. Ks. Orionistów 1

022 731 99 34 022 731 99 93

Schronisko dla Chorych Betlejem, Wspólnota Chleb Życia

ul. Potrzebna 55

022 474 57 14

Dom dla Osób Starszych Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

Oryszew-Osada 10

046 855 32 45

Piaseczyńsko-Tarczyńskie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Odzyskanych dla Życia, Stowarzyszenie Monar

Grzędy, al. Krakowska 29

022 727 72 98

Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

ul. Kijowska 22

022 425 51 93

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar

ul. Marywilska 44

022 676 99 97

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn "Przystań", Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Wolska 172

022 836 85 73

Schronisko specjalistyczne dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia Monar

Bobrowiec k/Piaseczna ul. Mazowiecka 76

022 750 16 25

Mieszkania Treningowe

Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Żytnia 3/9

022 838 70 25

Program mieszkań treningowych Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

ul. Traktorzystów 26

022 478 30 22 (biuro) 022 478 21 38

 

Jadłodajnie

Stowarzyszenie Alter Ego

ul.Wiślana 7

022 760 86 40

Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich

ul. O. Boznańskiej 21

022 836 80 00

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Jadłodajnia im. św. Brata Alberta

ul. Lubelska 30/32

022 818 43 68

Jadłodajnia. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów

ul. Miodowa 13

022 831 31 09

Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri

ul. Sapieżyńska 3

022 635 21 09

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia

ul. Żytnia 3/9

022 838 70 25

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych

ul. Azaliowa 17

022 815 25 62

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincja Warszawska, Kuchnia i Stołówka Ubogich im. św. Brata Alberta

ul. Kawęczyńska 4a

022 619 78 41