Drukuj

Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej udziela się m.in. osobom i rodzinom w szczególności z powodu trudności w przystosowaniu się do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego.

Osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze przebywające na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka:

 

Pomoc świadczona na rzecz osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze przez tutejszy Ośrodek:

 

Pomoc materialna:

 

Pomoc niematerialna:

 

Praca socjalna:

 

Na terenie m.st. Warszawy działa kilka organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc na rzecz osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze

 

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"

ul. Siennicka 48
04-393 Warszawa
tel. 22 - 813 22 15

 

 

Fundacja "Sławek"

Al. Solidarności 17
03-413 Warszawa
tel. 22 - 473 33 06

 

Stowarzyszenie "ALTER-EGO"

ul. Wiślana 7
05-077 Warszawa ? Wesoła
tel. 22 ? 760 86 40