Główny Księgowy: Elżbieta Rorata
tel.: 22 863-98-37 wew. 106.

 

Do podstawowych zadań Zespołu Finansowo-Księgowego należy:

  1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Ośrodka,
  2. opracowywanie projektów planów finansowych i zmian do budżetu w zakresie wydatków i dochodów budżetowych,
  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. prowadzenie obsługi kasowej,
  5. prowadzenie windykacji należności Ośrodka,
  6. nadzór nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji,
  7. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,
  8. zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
  9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  10. prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę i mowę zlecenia ( naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków z ZUS, naliczanie i  odprowadzanie składek do ZUS, PFRON, Urzędu Skarbowego, sporządzanie deklaracji w płatniku dotyczących pracowników oraz klientów Ośrodka).

 

Kasa Ośrodka czynna :

Wtorek- w godz. 12.00 – 15.00 ,

Czwartek – w godz. 10.00 – 13.00.