W Polsce pielęgnowana jest długoletnia tradycja angażowania się na rzecz potrzebujących i pomagania sobie nawzajem. Osoby działające na tym polu określane są mianem społeczników, czy wolontariuszy. Słowo „wolontariusz” pochodzi od łacińskiego voluntarius- ochotniczy, dobrowolny, pracujący bez wynagrodzenia. Wolontariat nierozerwalnie wiąże się ze wspieraniem najsłabszych oraz wykluczonych. W Polsce wolontariat, we współczesnym tego słowa znaczeniu, funkcjonuje od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W 1993 r. w Warszawie powstało Centrum Wolontariatu, będące pierwszą tego typu placówką w kraju.
Działalność wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2019, poz. 6880).

 

Wolontariuszem  może zostać każda osoba fizyczna, bez szczególnych kwalifikacji czy doświadczenia. Osoba pełnoletnia podejmuje taką decyzję samodzielnie. W przypadku osoby niepełnoletniej, warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności wolontariackiej jest zgoda rodziców, bądź prawnych opiekunów.

 

Do wolontariatu zapraszamy wszystkich chętnych, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku), cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie.      

 

Wolontariusz wykonuje obowiązki na mocy porozumienia zawartego z tutejszym Ośrodkiem. Porozumienie ma formę pisemną, w przypadku jeśli świadczenie będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wolontariat realizowany jest od 2010 roku. Celem programu wolontariackiego jest łączenie, na poziomie lokalnym, osób chętnych nieść pomoc z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

W ramach działań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy wolontariusze niosą następującą pomoc:

 

  1. robienie i dostarczanie zakupów osobom potrzebującym wsparcia, realizacja recept, wyrzucanie śmieci, wyprowadzanie zwierząt domowych,
  2. pomoc dzieciom i młodzieży w nadrabianiu zaległości szkolnych,
  3. wsparcie osób starszych w spędzaniu czasu wolnego oraz drobnej pomocy przy codziennych czynnościach,
  4. wsparcie w organizowaniu udziału OPS w imprezach lokalnych: zbiórkach, festynach, piknikach, dystrybucji paczek świątecznych.

 

Jeśli chcesz sprawdzić swoje predyspozycje w sferze pomocy społecznej, nauczyć się, jak być potrzebnym i pomagać innym, rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje, jeśli czujesz, że możesz PODZIELIĆ SIĘ SOBĄ, skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 22 300 42 20

 

ikona pdfKomplet dokumentów - (PDF 327KB)