Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Środowiskowy DS ul Astronautow - OPS Włochy

Środowiskowy Dom Samopomocy  
,,Pod wierzbami”
ul. Astronautów 17
został zamknięty 30.04.2012r.

Z zajęć oferowanych w ramach działalności Domu może korzystać 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta Domu skierowana jest do osób w wieku od 18 do 60 lat. Pierwszeństwo w korzystaniu z oferty placówki mają osoby zamieszkujące na terenie dzielnicy Włochy. W przypadku wolnych miejsc z pobytu w ŚDS mogą korzystać także osoby spoza dzielnicy.

Główne cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Pod wierzbami”:

 • wychodzenie z izolacji społecznej;
 • umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym;
 • aktywizacja społeczna uwzględniającą możliwości i zainteresowania Uczestników;

W ramach oferty Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Pod wierzbami” proponuje:

 • terapię zajęciową - w ramach której proponujemy zajęcia: sportowe, plastyczne, robótek ręcznych, kulinarne, komputerowe;
 • zajęcia ruchowe (rowerki, bieżnia, stół do tenisa stołowego, kręgielnia i inne);
 • muzykoterapię;
 • biblioterapię;
 • teatroterapię;
 • dogoterapię;
 • socjoterapię;
 • reedukację;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • treningi – samoobsługi i zaradności życiowej, funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych, spędzania czasu wolnego, higieniczny, porządkowy, budżetowy, kulinarny, relaksacyjny;
 • gry edukacyjno - towarzyskie;
 • korzystanie z miejsc kulturalno – rozrywkowych;
 • organizowanie imprez okolicznościowych;
 • spacery, wycieczki;
 • gorący posiłek;

Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową z dzielnicy Włochy, mogą korzystać z dowozu busem.

Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Pod wierzbami” prowadząc terapię i rehabilitację społeczną dąży do poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych intelektualnie. Nabywanie nowych umiejętności wpływa pozytywnie na postrzeganie własnej osoby, dodaje pewności siebie i umacnia poczucie własnej wartości.

 

Osoby uczestniczące w zajęciach Domu integrują się ze społecznością lokalną, aktywnie korzystają  z życia i pełniej  funkcjonują w społeczeństwie.

 

Uczestnicy i Pracownicy ŚDS