Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Ośrodki Wsparcia

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy


Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Spolecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem

 

zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca, na podstawie art. 11 ust. 1,  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, od dnia 12 marca do 25 marca  2020 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy działających w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy włochy m.st. Warszawy

 

zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca , na podstawie art. 11 ust. 1,  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, od dnia 26 marca do 10 kwietnia   2020 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy działających w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia, na podstawie art. 11 ust. 1,  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, od dnia 11 kwietnia do 26 kwietnia  2020 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy działających w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia ( decyzja Nr WPS.9421.45.2020), na podstawie art. 11 ust. 1 i ust.4,  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, od dnia 25 kwietnia do 10 maja   2020 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy działających w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 maja ( decyzja Nr WPS.9421.67.2020), na podstawie art. 11 ust. 1 i ust.4,  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, od dnia 11 maja do 24 maja 2020 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy działających w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.


https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/decyzja-wojewody-mazowieckiego

 

Dzienny Dom Pomocy Dzienny Dom Pomocy
Dzienny Dom Pomocy na ulicy Robotniczej 15 Dzienny Dom pomocy na ulicy Potrzebnej 15
ul. Robotnicza 15 ul. Potrzebna 10