Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Nieodpłatna Pomoc Prawna Warszawa, ul. Centralna 24

ikona zeszytW punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać te osoby, które dokonały zgłoszenia telefonicznego i nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Poniedziałek: 08:00-16:00

Wtorek: 12:00-16:00

Środa 8:00-16:00

Czwartek 08:00-16:00

Piątek: 10:00-18:00

Sobota 09:00-13:00

 

Przed uzyskaniem porady prawnej osoby uprawnione zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia.

Osoba udzielająca porady prawnej może żądać od Państwa okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z późn. zm) obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej,o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kobiety w ciąży nieodpłatną pomoc prawną otrzymują poza kolejnością.

Osoby niepełnosprawne ruchowo lub posługujące się językiem migowym  mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej - z wyłączeniem  nieodpłatnej mediacji-  także poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo bezpośrednio u radcy pełniącego dyżur w punkcie.

Zachęcamy do udzielenia opinii na temat uzyskanej pomocy prawnej. Opinia jest anonimowa i ma na celu zbadanie satysfakcji klienta. Urna na opinie znajduje się przy drzwiach wejściowych.