Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Logo EFS - Kapitał Ludzki

Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach EFS,
PO KL, Poddziałanie 6.1.1
Logo EFS Unia Europejska

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1

Już po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy wygrał konkurs na realizację Projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Obecny Projekt (dwa poprzednie skierowane były do osób długotrwale bezrobotnych oraz do osób niepełnosprawnych) obejmie wsparciem 60 osób które są mieszkańcami województwa mazowieckiego, a w szczególności:

 • osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo),
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci lub wchodzące na niego po raz pierwszy,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby po 45 roku życia.

Projekt realizowany jest od października 2010 do listopada 2011 roku, a jego celem głównym jest zwiększenie aktywności zawodowej uczestników Projektu poprzez udział w różnego typu działaniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i rozwijające kompetencje ogólne.

Zajęcia prowadzone będą w kameralnych 10-cio osobowych grupach.


Zadania realizowane w ramach Projektu

 • Warsztaty umiejętności życiowych
 • Warsztaty asertywności
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Wsparcie psychologiczno doradcze, w tym indywidualne konsultacje z:psychologiem, doradcą zawodowym pośrednikiem pracy
 • Kursy zawodowe (zindywidualizowane dla każdego uczestnika), połączone z wypłatą stypendiów szkoleniowych
 • Trzymiesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe)

Program jest elastyczny i dopasowuje się do potrzeb uczestników. Dla osób które chcą jedynie skorzystać ze wsparcia psychologicznego, wypracować wspólnie z doradcą zawodowym ścieżkę rozwoju zawodowego lub skorzystać z ofert pośrednika pracy istnieje możliwość skorzystania krótszego modułu w Projekcie.

Dodatkowym wsparciem osób uczestniczących w Projekcie jest zwiększenie ich mobilności poprzez sfinansowanie biletów komunikacji miejskiej przez okres uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach zawodowych oraz w trakcie staży zawodowych.

Projekt realizowany jest w lokalu przy ul. Astronautów 17.

Informacje pod nr (022) 863 98 37, (22) 609 15 60 (godz. 15.00-19.00)