Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

„Włochowski Klub Integracji Społecznej”

Logo EFS - Kapitał Ludzki

Projekt "Włochowski Klub Integracji Społecznej"

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Logo EFS Unia Europejska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zaprasza do udziału w projekcie p.n. „Włochowski Klub Integracji Społecznej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zamieszkujące woj. mazowieckie.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z:

 • kursów zawodowych
 • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztatów informatycznych
 • warsztatów asertywności
 • treningu umiejętności społecznych
 • wyjść integracyjnych (np. kino, teatr – zapewniamy transport i ubezpieczenie)
 • indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego
 • indywidualnych konsultacji z pośrednictwa pracy
 • indywidualnych konsultacji psychologicznych
 • wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika)
 • wsparcia pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa lub pod numerem telefonu: (22) 863-98-37, wew. 116 (pon. - pt. od 800 do 1600).