Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Zaproszenie do realizacji Usług Pracownika Socjalnego

ikona pdf

Zaproszenie do udziału rozeznania ofert w  postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usług pracownika socjalnego w projekcie nr. RPMA.09.01.00-14-a561/18 pn.: "Rodzinny Maraton" realizowanym jest w ramach konkursu nr RPMA 09.01.00-IP.01-14-063/18 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 "Aktywna integracja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 do zamieszczenia na stronie Ośrodka w zamówieniach publicznych.- (SKAN 640KB)


Uwaga - nowe postępowanie ZNAK SPRAWY ZAG.1130.1.2020


ikona pdf

Zaproszenie do udziału rozeznania ofert w  postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usług pracownika socjalnego w projekcie nr. RPMA.09.01.00-14-a561/18 pn.: "Rodzinny Maraton" realizowanym jest w ramach konkursu nr RPMA 09.01.00-IP.01-14-063/18 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 "Aktywna integracja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 do zamieszczenia na stronie Ośrodka w zamówieniach publicznych.- (PDF 366KB)

 

ikona pdf


Oferta najkorzystniejsza (SKAN 105KB)


ikona pdf

 

Oferta najkorzystniejsza (PDF 163KB)

 

ikona pdf


Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu - (SKAN 93,6KB)


ikona pdf

 

Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu - (PDF 140KB)

 

ikona pdf

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu - (SKAN 71,7KB)


ikona pdf


Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu - (PDF 164KB)

Strona 1 z 2